JennYoga

Jenny Sedin

Jenny driver yogastudion JennYoga som numera finns i OC’s lokaler. För mer information om JennYoga, Jenny eller den yoga hon undervisar, se hemsidan www.jennyoga.se

 
 
 
OC Söderhamn

Susanne Örnhav

Leg psykolog, dipl bodysenseterapeut samt certifierad mindful och trauma tapper.
Driver Växtkraft psykologkonsult som vänder sig till både privatpersoner och företag med målet att finna, utveckla och maximera kundens egen potential och skapa vinster för såväl den enskilde som företag.