OC Söderhamn

 Växtkraft är en privat psykologmottagning som finns i OCs lokaler.

Anledning till kontakten här kan vara sorg, kris eller andra existentiella frågor, stress och oro, önskan om att komma ur en låst livssituation, utmattning, smärta, trauman av olika slag eller personlig utveckling.

Utifrån just dina behov och livssituation, planerar vi tillsammans för vilka metoder eller verktyg som används i kontakten med just dig. 

Metoder som används är kartläggande, bearbetande och/eller stödjande samtal, EFT/tapping, guidade meditationer, inre symboler och bodysense.

Du är varmt välkommen att höra av dig!